COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Akkoord luchtvaartemissies klopt van geen kant

Afbeelding

Vandaag hebben regeringen in Montreal (Canada) een akkoord bereikt over het beperken van de groei van broeikasgasemissies van de luchtvaartsector.

In de (vrijwillig) deelnemende landen moeten luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot beperken tot het niveau van 2020, of CO2-kredieten aankopen van internationale offset projecten. Een belangrijk punt is dat voor de meeste landen de deelname aan het akkoord vrijwillig is. Regeringen zijn er ook niet in geslaagd criteria vast te stellen voor de offset projecten.

D66-Europarlementarier Gerben-Jan Gerbrandy reageert: "We hebben een akkoord en dat is mooi, maar inhoudelijk klopt het van geen kant. Juist die landen waar we een grote groei van de luchtvaartsector verwachten, met bijhorende uitstoot, doen niet of pas veel later mee met de afspraken. Dit akkoord kan leiden tot allerlei dubieuze bomenaanplant-projecten waarvan de opbrengst voor het milieu niet duidelijk is. Het is maar de vraag of we echt schoner gaan vliegen en een structureel schoner en duurzamer transportsysteem krijgen."

"Een paar dagen geleden vierden we nog de inwerkingtreding van het Parijs klimaatakkoord, maar het lijkt erop dat ze in Montreal de mooie beloftes alweer zijn vergeten."

"Ondanks de kritiek willen we het akkoord niet direct afschieten. Het is goed dat we een beginpunt hebben, zolang dit akkoord maar niet ondernemers, ingenieurs en regeringen tegen zal houden om verdergaande stappen te zetten. De Europese Commissie moet de effecten van dit akkoord onderzoeken en bekijken hoe we omgaan met internationale vluchten in het Europese CO2-emissiehandelsysteem."

D66 Alliantie