COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Europa pakt door met klimaatakkoord Parijs

Afbeelding

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is blij dat het Europees Parlement doorpakt met het klimaatakkoord van Parijs. Zojuist stemde het Europees Parlement in met zijn wetsvoorstel voor een Europese Klimaatwet.

Gerbrandy: “President Trump trekt de Verenigde Staten terug uit het Parijsakkoord. Heel kortzichtig, maar het klimaatakkoord houdt niet op bij de VS. Met deze klimaatwet laat Europa zien door te gaan met het aanpakken van klimaatverandering. Met of zonder Trump. Een krachtig signaal.”

Verplichte uitstootvermindering
Als rapporteur heeft Gerbrandy de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het wetsvoorstel. Onder zijn leiding is de verplichte uitstootvermindering van de lidstaten aangescherpt met een extra hoeveelheid CO2 van ongeveer 300 tot 600 miljoen ton voor de periode 2021 tot 2030. Veel meer dan in het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie stond.

Gerbrandy: “China verscheurde haar plannen voor 120 gigawatt aan nieuwe kolencentrales. India heeft inmiddels bijna 14 gigawatt aan kolencentrales geschrapt. Samen met deze landen moet Europa het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald. Door ambitie en lef te tonen.”

Klimaatwet
De klimaatwet dekt de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europees CO2-emissiehandelssysteem vallen, zoals de uitstoot van transport, afval, landbouw en gebouwen. Bij elkaar zijn deze sectoren verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de broeikasgassenuitstoot in Europa. 

Gerbrandy: “Met dit resultaat moeten alle lidstaten, inclusief Nederland, vanaf 2020 aan de slag om de uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door huizen beter te isoleren en meer schone auto’s op de weg krijgen. Zo verbruiken we minder energie en stoten we minder broeikasgassen uit. Dat is cruciaal om klimaatverandering aan te pakken.”

Vervolgstappen: Nadat de wet is aangenomen, zullen de Europese milieuministers naar verwachting op 19 juni over het voorstel debatteren.

D66 Alliantie