COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Europees Parlement scherpt energiedoelen aan

Afbeelding

Zojuist heeft het Europees Parlement de energiedoelen voor duurzame energie en energiebesparing in 2030 aangescherpt. De Europese Commissie had een besparingsdoelstelling van 30% voorgesteld en ten minste 27% hernieuwbare energie voor 2030. Gerbrandy heeft bedongen dat het parlement beide doelen heeft verhoogd naar 35% mét Europees bindende doelstellingen. 

Ook stelt het parlement strengere eisen vast voor verplichte nationale actieplannen voor klimaat en energie. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, die hierin een leidende rol had, is verheugd over de uitkomst.

“Europa staat voor drie grote uitdagingen ten aanzien van energie: het is op dit moment te vies, te duur en we zijn veel te afhankelijk van de import van derde landen als Rusland. Alleen een ambitieus beleid voor duurzame energie en energiebesparing kan dit veranderen.”

Gerbrandy vervolgt: “De Europese Commissie en de lidstaten zijn tot op heden veel te terughoudend. Sterker nog: Europa dreigt zelfs achterop te raken ten opzichte van landen als China, India en de Verenigde Staten, zelfs onder Trump. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Daarvoor is niet alleen energie, maar ook het klimaat en het concurrentievermogen van de Europese industrie te belangrijk.”

Nationale energieakkoord
Het belang van deze Europese energiedoelen mag ook voor Nederland niet worden onderschat. Gerbrandy: “De vorige energiedoelen voor 2020 met een 14% duurzame energieverplichting voor Nederland hebben het nationale energieakkoord in gang gezet. Zonder deze verplichting was dat niet gebeurd. De nieuwe 2030-doelen zullen dus een sterk sturend effect hebben in alle lidstaten, inclusief Nederland.”

Strengere criteria voor bijstoken van hout nodig
Er zijn stevige politieke gevechten gevoerd over het gebruik van biomassa. Uit klimaatoogpunt heeft hout bijstoken in kolencentrales alleen zin als dat zich beperkt tot houtafval. Bomen die hiervoor speciaal gekapt worden, stoten namelijk zelfs meer CO2 uit dan steenkolen. Gerbrandy: “D66 wilde strenge criteria voor het gebruik van biomassa voor de productie van energie. Helaas hebben collega-Europarlementariërs uit bosrijke landen dat geblokkeerd. De criteria zijn aangescherpt, maar wat mij betreft onvoldoende.” 

In het regeerakkoord wordt de bijstook van biomassa vanaf 2024 niet meer gesubsidieerd.

D66 Alliantie