COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerbrandy bedingt aanscherping Europese klimaatwet

Afbeelding

Gerbrandy bedingt aanscherping Europese klimaatwet

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is blij dat de Europese klimaatwet verder wordt aangescherpt. Zojuist stemde de milieucommissie in het Europees Parlement in met zijn wetsvoorstel. Gerbrandy bracht een meerderheid voor de wet bijeen, als rapporteur loodst hij de wet door het parlement.

Verdere aanscherping van de klimaatwet is “broodnodig”, zegt Gerbrandy: “Terwijl Trump dreigt uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen, laten we met deze wet zien dat Europa de internationale afspraken wél nakomt. Hiermee zetten we een flinke stap om klimaatverandering aan te pakken. Met of zonder Trump.”

Verplichte uitstootvermindering
Bij de stemming vandaag is de verplichte uitstootvermindering van de lidstaten aangescherpt met een extra hoeveelheid CO2 van 390 miljoen ton voor de periode 2021 tot 2030. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 80 kolencentrales [1].

Gerbrandy: “De stemming van vandaag vergroot de zekerheid dat Europa aan het klimaatdoel van 40% uitstootreductie in 2030 gaat voldoen. Lidstaten moeten vanaf 2020 direct aan het werk om de uitstoot te verminderen. Geen getreuzel, maar snel aan de slag.”

Klimaatwet
De klimaatwet dekt de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europees CO2-emissiehandelssysteem vallen, zoals uitstoot van transport, afval, landbouw en gebouwen. Bij elkaar zijn deze sectoren verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de broeikasgassenuitstoot in Europa. 

Gerbrandy: "We moeten met z’n allen keihard werken om het Klimaatakkoord zo ambitieus mogelijk uit te voeren. De aangenomen plannen voorkomen dat nationale regeringen nog jaren wachten met maatregelen. Nu is het moment om te investeren in schone oplossingen.”

Vervolgstappen:
Na de stemming in de milieucommissie zal het parlement de komende weken tijdens een plenaire zitting stemmen over het voorstel. De Europese milieuministers zullen naar verwachting op 19 juni over hun positie besluiten. 

[1] De milieucommissie stemde in met ongeveer 300 miljoen ton extra uitstootvermindering (aanscherping van emissiereductietraject), 90 miljoen ton minder uitstootrechten van bos en landgebruik. Totaal: 390 miljoen ton. Een nieuwe kolencentrale heeft de CO2-uitstoot van ongeveer 5 miljoen ton per jaar.

Gerelateerde artikelen

D66 Alliantie