COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerbrandy bedingt extra uitstootvermindering 4 mln auto’s met Klimaatwet

Afbeelding

Het Europees Parlement stemde vandaag over de nieuwe Europese Klimaatwet. De wet verdeelt het Europese klimaatdoel van tenminste 40% uitstootvermindering in 2030 tussen de Europese lidstaten. De wet gaat over de broeikasgassenuitstoot van de sectoren transport, afval, landbouw en gebouwen, en dekt daarmee bijna 60% van de Europese uitstoot van broeikasgassen af. De overige 40% valt onder het emissiehandelssysteem. Nederland moet verplicht zijn uitstoot in deze sectoren terugbrengen met 36% in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2005.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy loodste de wet als rapporteur door het Europees Parlement en leidde de onderhandelingen namens het parlement met de lidstaten. Gerbrandy bedong een aanscherping in het totale emissiebudget van 125 miljoen ton CO2. Dat staat gelijk aan de uitstoot van vier miljoen auto´s. De extra uitstootvermindering moet grotendeels in de eerste jaren na 2020 plaatsvinden.

Gerbrandy: “Ik ben heel blij dat de maatregelen vrijwel meteen effect zullen hebben. Alle Europese regeringen, ook de landen die achterlopen met klimaatbeleid, moeten direct aan de slag om hun vervuilende sectoren schoner en groener te maken. Uitstellen is er niet meer bij. De wet bevat ook een regeling voor het stapsgewijs verhogen van de ambitie op de lange termijn. Als Europa straks een politiek akkoord heeft over het verder ophogen van de klimaatdoelen, kan de klimaatwet dus snel aangepast worden.”

De D66’er had graag meteen extra ambitie gezien. Vorig jaar kreeg hij in het Europees Parlement brede steun voor een nog ambitieuzer pakket (met 500 miljoen ton extra uitstootvermindering). Maar met het EU-voorzitterschap van Bulgarije en daarna Oostenrijk in het vooruitschiet, beiden onder leiding van een extreemrechtse regering, is hij toch tevreden dat hij deze voorstellen er op tijd doorheen heeft gekregen.

“Helaas voelen de lidstaten nog te weinig urgentie om klimaatverandering met meer ambitie tegen te gaan. Maar de Europese Commissie zal binnenkort een nieuwe lange termijn klimaatstrategie voor Europa presenteren. Dan zullen we zien of ons huidige klimaatdoelen aansluiten bij het realiseren van een volledige CO2-vrije economie in 2050. Hoe sneller we handelen, hoe groter de baten voor burgers en het bedrijfsleven en hoe lager de kosten. Een wereldwijde koploperspositie is ook goed voor de export van schone technologie.”

De Europese Klimaatwet op een rij:

  • Europa moet de uitstoot in de relevante sectoren terugbrengen met 30% in 2030 ten opzichte 2005 (aansluitend bij het overkoepelende klimaatdoel van 40% ten opzichte van 1990).
  • Nederland moet de uitstoot in de relevante sectoren terugbrengen met 36% ten opzichte van 2005.
  • Het totale emissiebudget voor de EU is verlaagd met 125 miljoen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. De extra uitstootvermindering staat gelijk aan de uitstoot van vier miljoen auto’s.
  • Lidstaten moeten snel aan de slag: in de eerste jaren na 2020 zullen zij meer moeten doen dan voorgesteld door de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.
  • De Europese Commissie moet in 2019 rapporteren over de stand van zaken in de internationale klimaatonderhandelingen en het mogelijke veranderingen in het ambitieniveau. In 2024 moet de Klimaatwet volledig herzien en aangescherpt worden.

Na de plenaire stemming geeft Gerbrandy een persconferentie over de Klimaatwet. De persconferentie start om 15.00 uur en wordt georganiseerd door de persdienst van het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180417-1500-SPECIAL-UNKN

Voor meer informatie:
Gerben-Jan Gerbrandy: +31 622 42 17 16
Anne Ruth Schussler (persvoorlichter): +32 484 20 15 18

D66 Alliantie