COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Laatste fase onderhandelingen nieuwe Europese Klimaatwet

Afbeelding

Vanavond onderhandelt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy namens het Europees Parlement met het Estse EU-voorzitterschap over de nieuwe Europese Klimaatwet. Als rapporteur legt Gerbrandy de lat hoog. Hij wil de Europese klimaatambities verder ophogen.

De Klimaatwet bepaalt hoe Europa het klimaatakkoord van Parijs gaat uitvoeren. Zo dekt de wet de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europese CO2-emissiehandelssysteem vallen, zoals transport, afval, landbouw en gebouwen. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor zo’n 60% (!) van de broeikasgassenuitstoot in Europa. Ambitie is daarom geboden.

Gerbrandy wil dat Europa het beloofde doel van 40% broeikasgasvermindering in 2030 haalt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie bestaat een te groot risico dat regeringen uitstootvermindering blijven uitstellen of hun doel in 2030 simpelweg niet gaan halen. Dit komt vooral door het totale CO2-budget dat beschikbaar is voor de lidstaten.

Voor Nederland leidt de Europese klimaatwet tot een verplichting van 36% uitstootvermindering in 2030 ten opzichte van 2005. De voorstellen van het Europees Parlement zullen ook het totale CO2-budget voor Nederland tussen 2021 en 2030 aanscherpen. 

Gerbrandy, gesteund door een grote meerderheid in het Europees Parlement, wil het CO2-budget inperken. Zo voorkomen we dat lidstaten nog jaren wachten met duurzame maatregelen. Het Estse voorzitterschap houdt tot nu toe steeds vast aan het te ruime CO2-budget, zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Naar verwachting zullen de onderhandelingen vannacht tot diep in de nacht doorgaan.

 

D66 Alliantie