COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Noodzaak radicale hervorming EU begroting andermaal aangetoond

Afbeelding

Vandaag presenteert de Rekenkamer haar jaarverslag over het voorgaande begrotingsjaar van de Europese Unie. In vergelijking met voorgaande jaren viel het foutenpercentage in 2015 lager uit, maar volgens Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is dit geen reden tot juichen.

Met 3,8% overschrijdt het nog steeds ruim de toegestane marge van 2%. De Rekenkamer geeft daarom ook dit jaar een afkeurend betrouwbaarheidsoordeel over de betalingen die in 2015 voor de EU werden gedaan. Dit ondanks de corrigerende maatregelen die zowel de Commissie als de lidstaten hebben genomen naar aanleiding van voorgaande jaren. 

"Deze jaarlijkse afkeuring is echt onaanvaardbaar. Meer controles zullen dat nooit veranderen, radicale hervorming én vereenvoudiging van de Europese begroting wel", aldus Gerbrandy. 

Niet meer, maar betere controle

De Rekenkamer beargumenteert dat veel fouten voorkomen hadden kunnen worden als alle beschikbare informatie benut was. "Er zijn tal van controle mechanismes, maar toch gaat het nog te vaak mis." Hierdoor bestaat er veel wantrouwen tussen lidstaten onderling. "Er is informatie genoeg over de uitgaven, maar die moet ook behapbaar blijven en dat is nu vaak niet het geval. We hebben dus niet meer, maar betere controle en meer openheid nodig".

Lidstaten zouden ieder jaar verantwoording moeten afleggen over de uitgaven van EU geld, beargumenteert Gerbrandy. In Nederland, Zweden, Denemarken en Engeland gebeurt dat al, maar de Rekenkamers van álle lidstaten zouden op een transparante manier moeten controleren hoe EU geld wordt besteed.

Rekenkamer rapport als stimulans voor hervorming EU begroting

Veel fouten worden gemaakt bij de uitgaven aan structuur en cohesiefondsen door lidstaten. Gerbrandy pleit er al jaren voor om de resultaten van bestedingen centraal te stellen, en niet alleen te kijken naar de bestedingen zelf. Ook bij de vergoeding van EU subsidiekosten gaat het regelmatig mis. Daarom zou het subsidiesysteem radicaal vereenvoudigd en transparanter moeten worden. Gerbrandy ziet de publicatie van het Rekenkamer rapport als een duidelijk signaal en extra aanmoediging om de meerjarenbegroting radicaal te hervormen.

"Laat de Commissie de evaluatie van de meerjarenbegroting als een kans daartoe zien. Het zal niet alleen de begroting maar de gehele EU beter laten presteren". De Nederlandse regering, die terecht veel kritiek heeft op de EU begroting, heeft deze kans tijdens het EU Voorzitterschap desondanks laten liggen. Als we de meerwaarde van de Europese Begroting willen behouden en als we de vicieuze cirkel van afgekeurde EU begroting na begroting willen doorbreken, zal de Commissie de EU begroting grondig moeten herzien." Alleen met vergaande hervormingen zal de Europese Rekenkamer in de toekomst wel een goedkeurende verklaring kunnen geven.”

De herziening van de meerjarenbegroting van de EU wordt voor het einde van het jaar verwacht. Lees het jaarverslag van de Europese Rekenkamer hier.

D66 Alliantie