COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Nu starten met radicale hervorming Europese begroting

Afbeelding Zojuist presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de meerjarenbegroting (MFK) van de Europese Unie voor 2021-2027. Dit is de start van de onderhandelingen die bepalen hoe slagvaardig de EU in de toekomst kan optreden. D66 vindt dat de Commissie te weinig ambitieus is in haar voorstellen. Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy en Kamerlid Kees Verhoeven roepen op tot een radicale hervorming in hun toekomstvisie ‘Van spenderen naar presteren’.

Gerbrandy: “Met het vertrek van de Britten hebben we geen keus: we moeten de Europese begroting aanpassen. Dit geeft ons de unieke kans Europa slagvaardiger te maken. Het wordt tijd dat ook Nederland, net als Duitsland en Frankrijk, zich uitspreekt voor progressieve hervormingen. Alleen zo wordt de begroting na de Brexit echt transparanter, democratischer en eerlijker.”

Nieuwe prioriteiten

D66 wil eerst bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven. Verhoeven: “De Europese modernisering kan veel ambitieuzer. We staan voor grote uitdagingen, die zich niet aan landsgrenzen houden. Die uitdagingen moeten we gezamenlijk in Europa aanpakken. D66 wil dat Europa investeert in het aanpakken van klimaatverandering, in terrorismebestrijding, defensiesamenwerking en innovatie. De oude economie van landbouw en steun aan regio’s moet plaatsmaken voor de nieuwe economie van kennisdeling en innovatie. Het uitvoeren van deze voor mensen cruciale taken kan betekenen dat het Europese budget wordt verruimd. Het is zaak dat Rutte die realiteitszin naar Brussel brengt.” De D66’ers benadrukken daarnaast dat de begroting simpeler moet. Gerbrandy: “Op dit moment is de begroting een doolhof vol afspraken, herberekeningen, onverwachte naheffingen en (on)gewenste kortingen. Dat kan veel efficiënter. Iedere euro die besteed wordt, moet raak zijn.”

Strengere voorwaarden

D66 wil dat de voorwaarden voor subsidies veel strenger worden, zoals ook de Commissie voorstelt. Gerbrandy: “Sommige EU-landen ondermijnen op dit moment Europese waarden als de rechtsstaat, democratie en persvrijheid. Terwijl zij veel subsidies krijgen. Dat is krom. Europa is een waardengemeenschap. Het naleven van deze waarden moet een duidelijke voorwaarde zijn voor onze uitgaven.” Andersom geldt hetzelfde. “Landen of regio´s die bijvoorbeeld hun begroting keurig op orde hebben, moeten beloond worden. Van spenderen naar presteren,” aldus Verhoeven.

Directe financiering

De D66’ers stellen in hun toekomstvisie voor om de koehandel over de jaarlijkse afdrachten aan de EU aan te pakken en directe financiering te introduceren. Zo wordt de EU voor haar inkomsten minder afhankelijk van de lidstaten en kunnen de nationale bijdragen omlaag. “Het kabinet zou dat moeten omarmen, want het is de enige manier om de Nederlandse bijdrage duurzaam te verlagen”, stelt Gerbrandy. Daarnaast wil D66 af van de zevenjarenbegroting. Verhoeven: “D66 wil dat de begroting flexibeler wordt en niet direct voor zeven jaar in beton gegoten. In 2027 ziet de wereld er heel anders uit. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Met zo’n logge begroting kunnen we onmogelijk adequaat reageren op veranderingen. Dat moet en kan flexibeler.”

De komende maanden onderhandelen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie over de invulling van de toekomstige meerjarenbegroting.

Voor meer informatie:

Daniëlle Brouwer: 0031611161939
Voorlichting Tweede Kamerfractie D66

Anne Ruth Schussler: 0032484201518
Voorlichting D66-Delegatie Europees Parlement

D66 Alliantie