COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Standpunten

 


Europa moet vooruit

We leven in een fascinerende tijd, waarin veranderingen sneller gaan en omvangrijker zijn dan ooit tevoren. Grote uitdagingen als onze toekomstige energievoorziening, voldoende voedsel voor negen miljard mensen, klimaatverandering, grondstoffenschaarste en de verdwijnende natuur vragen om visie en leiderschap. Europa kan en moet die rol spelen. Voor het welzijn van 500 miljoen Europeanen, maar ook voor een leefbare wereld.

De afgelopen jaren heb ik mij mogen bezighouden met de belangrijkste vraagstukken waar de wereld mee geconfronteerd wordt. Energie, duurzame economie, grondstoffenschaarste, klimaat, natuur. En daarin veel bereikt.
Ik heb dat met veel enthousiasme, energie en passie gedaan. Mijn ambitie is duidelijk: in Europa de transitie naar een duurzame economie realiseren zodat ook onze kinderen later in welvaart kunnen leven.
Voor Europa én Nederland is het cruciaal dat wij vol blijven inzetten op een sterke, en dus schone economie. Daar wil ik ook de volgende vijf jaar voor vechten.

Richtingwijzers voor een progressieve sociaal-liberale visie

 • vertrouw op de eigen kracht van mensen
  Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
  Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.
  Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.
  Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.
 • denk en handel internationaal
  Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.
  Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt.
  Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten.
  Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.
 • beloon prestatie en deel de welvaart
  Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.
  Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
  Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van.
  Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.
  Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving.
  De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving.
  We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.
 • koester de grondrechten en gedeelde waarden
  De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
  Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.
  Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.
D66 Alliantie