COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Parlementaire vragen over risicio's van kunstgraskorrels voor milieu

Afbeelding

Begin oktober 2016 berichtte het onderzoeksjournalistieke programma Zembla over de gezondheidsrisico's van het gebruik van kunstgraskorrels op sportvelden. De uitzending leidde in Nederland tot veel discussie. Het RIVM deed extra onderzoek en concludeerde dat de risico's verwaarloosbaar zijn en dat het verantwoord en veilig is om te sporten op kunstgras. 

Gerben-Jan diende in navolging van de uitzending vragen in bij de Europese Commissie. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadde begin dit jaar aan om alleen kunstgraskorrels met lage concentraties PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te gebruiken. De Europese Commissie overweegt momenteel strengere wetgeving. 

Een jaar later suggereert nieuw onderzoek van Zembla dat rubbergranulaat tot milieuverontreiniging leidt. Het gebruik van kunstgraskorrels zou leiden tot aanzienlijke emissies van zink en niet aan milieunormen voldoen. Het Recycling Netwerk Benelux (RNB) in Nederland heeft inmiddels aangifte gedaan van milieudelicten door het gebruik van kunstgraskorrels in kunstgras, sportvelden en trainingsvelden. 

Gerben-Jan Gerbrandy heeft samen met zijn Nederlandse collega's Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en zijn Belgische Bart Staes (Groen) vragen gesteld aan de Commissie over de risico's van kunstgraskorrels voor het milieu. De Commissie heeft zes weken de tijd om te reageren op de vragen.  

Afbeelding
D66 Alliantie