COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Reactie Gerbrandy op nieuwe GLB-voorstellen

Afbeelding

Zojuist presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2021-2027. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy vindt de voorstellen teleurstellend. Van de noodzakelijke liberalisering en vergroening is amper sprake.

Gerbrandy: “D66 stuurt al jaren aan op een radicale hervorming van het EU-landbouwbeleid. Geen enkele economische sector zou structureel afhankelijk mogen zijn van subsidies, ook de landbouwsector niet. Het is onbegrijpelijk dat de Europese Commissie het niet aandurft de landbouwsector de 21ste eeuw in te trekken, maar blijft hangen in het verleden. Zo houdt de Commissie een failliet systeem in stand, tegen een zeer hoge prijs.”

Europa-breed innovatiefonds

De D66’er had liever gezien dat het geld gebruikt zou worden voor het versterken van de marktpositie van boeren, voor radicale vergroening en voor het stimuleren van innovatie in de landbouwsector.

Gerbrandy: “D66 wil dat de landbouwsector in de toekomst zoveel mogelijk op eigen benen kan staan. Dat lukt alleen door te investeren in de concurrentiekracht van boeren, bijvoorbeeld met een Europa-breed innovatiefonds voor duurzamere landbouwtechnieken of verdere digitalisering van de sector. Dat zou de landbouwsector structureel versterken en een enorme maatschappelijke winst opleveren, met gezond en betaalbaar voedsel én grote winst voor de natuur.”

Onderhandelingen

Nu zijn de landbouwministers en de landbouwcommissie in het Europees Parlement aan zet. De geschiedenis leert dat juist van deze twee weinig hervormingen zijn te verwachten. Bij de totstandkoming van het huidige landbouwbeleid hebben Raad en Parlement de pogingen van de Commissie voor vergroening sterk afgezwakt. 

Gerbrandy: ”D66 wil een landbouwbegroting gericht op concrete resultaten. Landbouwministers én de landbouwcommissie in het parlement zijn vooral geïnteresseerd in inkomenssteun met zo min mogelijk voorwaarden. Ik roep daarom de EU-ministers van financiën, economische zaken en milieu op zich actief met deze besluitvorming te bemoeien: publieke uitgaven moeten leiden tot duidelijke resultaten. Daarvan is, ook volgens de Europese Rekenkamer, bij het EU-landbouwbeleid nauwelijks sprake.”

Voor meer informatie:

Gerben-Jan Gerbrandy: +31 622 42 17 16
Anne Ruth Schussler (persvoorlichter): +32 484 20 15 18                 

D66 Alliantie