COOKIES: www.gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Vragen Europese Commissie Martin Selmayr

Afbeelding

21 februari is de Duitse topambtenaar Martin Selmayr benoemt tot secretaris-generaal bij de Europese Commissie. De aanstelling roept de nodige vraagtekens op. De heer Selmayr werd door het aftreden van de voormalige SG, Alexander Italianer, namelijk rechtstreeks doorgeschoven van adjunct-secretaris-generaal naar secretaris generaal. De Commissie lijkt de interne regels daarbij te hebben omzeild en zelfs gemanipuleerd. Een correcte naleving van de regels rondom benoemingen moet te allen tijde gewaarborgd worden. D66 wil dat onderzocht wordt of er sprake is van wanbestuur en dat er, indien de noodzaak daartoe blijkt, passende maatregelen genomen worden.

Gerben-Jan Gerbrandy heeft in dat kader namens de Europese delegatie van D66 in Brussel schriftelijke opheldering aan de Commissie gevraagd over de gang van zaken rondom de benoeming van de heer Selmayr. De vragen kunt u hieronder vinden. De Europese Commissie heeft drie weken de tijd om met een antwoord te komen

Op 12 maart wordt de kwestie tijdens de plenaire zitting in Straatsburg besproken.
__________________________________________________________________

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord (Prioritair) aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE)

Betreft: Benoemingsprocedure en aanstelling dhr. Selmayr als Secretaris-Generaal van de Europese Commissie

Op 25 februari meldde het Franse nieuwsplatform Libération
(http://www.liberation.fr/planete/2018/02/25/martin-selmayr-et-les-comploteurs-de-lacommission_1632200) dat bij de benoeming van Martin Selmayr als Secretaris-Generaal van de Europese Commissie interne regels zouden zijn omzeild of zelfs geschonden. Een week eerder werd hij benoemd tot plaatsvervangend SG en vrijwel direct daarna tot SG door het aftreden van de huidige SG, Alexander Italianer.

- Kan de Commissie de benoemingsprocedure voor een nieuwe SG toelichten en aangeven of deze procedure correct gevolgd is en zo niet, kan zij uitleggen waarom zij niet heeft toegezien op het naleven van interne regels en hoe de procedure van dhr. Selmayr is verlopen?
- De voorzitter van de Commissie zou al lang op de hoogte zijn geweest van het vervroegd pensioen van dhr. Italianer. Waarom is op basis van die kennis niet de normale, zorgvuldige en open procedure gevolgd bij de benoeming van de nieuwe SG en waarom zijn niet alle eurocommissarissen van tevoren ingelicht?
- Klopt het dat de heer Selmayr toezeggingen heeft gedaan aan eurocommissarissen om zijn benoeming te verzekeren en beschouwt de Commissie de flitsbenoeming van dhr. Selmayr als een voorbeeld van zorgvuldigheid, openheid en onafhankelijkheid die bij de aanstelling van de hoogste ambtenaar van de Commissie verwacht mag worden? Zo ja, begrijpt de Commissie dat deze benoeming het beeld oproept van vriendjespolitiek, intransparantie en onzorgvuldigheid?

 

D66 Alliantie